gewoonwilly.nl

Het sociale, doch monogame leven van de woelmuis

By / 26 maart 2020

Wij mensen zijn sociale dieren. Maar tegelijkertijd, en dat is betrekkelijk uitzonderlijk in de dierenketen, zijn we ook monogaam – in elk geval is monogamie in de meeste culturen de voorgeschreven norm. Er bestaan slechts weinig diersoorten die een uitgebreid sociaal netwerk combineren met een enkele vaste partner met wie ze dan ook nog eens… Read more

gewoonwilly.nl

Over links en rechts en alles wat ertussen zit

By / 26 maart 2020

Zoals violisten zich goed lenen voor hersenonderzoek vanwege de bijzondere inspanning die van hun linkerpink gevraagd wordt, zijn pianisten uiterst geschikt voor hersenonderzoek doordat ze hun ganse brein bij het muziekmaken moeten gebruiken. De reden daarvan is de noodzakelijke coördinatie tussen rechter- en linkerhand. Niet alleen moeten alle bewegingen tegelijkertijd vloeiend en trefzeker zijn; ook… Read more

gewoonwilly.nl

Genen en onze hersenen

By / 26 maart 2020

Hoewel de vraag naar de invloed van genen en omgeving op allerlei (on)menselijke eigenschappen al vele eeuwen leeft, was tot betrekkelijk kort geleden niet bekend of genen, en zo ja in welke mate, invloed uitoefenen op onze hersenen. Onze onderzoeksgroep van het umc Utrecht rapporteerde hier in 2001 als een van de eersten over in… Read more

gewoonwilly.nl

Waar videospelletjes goed voor zijn

By / 26 maart 2020

Zeggen de namen Grand Theft Auto3, Half-Life, Super Mario Cart, Spider-Man, Halo, Counter Strike en Medal of Honor u iets? Nee? Het zijn action video games, videospelletjes die elk in miljoenen exemplaren over de – virtuele – toonbank zijn gegaan. Honderdduizenden pubers en volwassenen spenderen grote delen van hun tijd om hun talent te meten… Read more

gewoonwilly.nl

Alcohol en hersenontwikkeling

By / 26 maart 2020

Zouden er nog vrouwen zijn die tijdens de zwangerschap alcohol drinken? In ons land wel, zo blijkt uit de laatste peiling van 2007: bijna de helft van de zwangere vrouwen geeft aan alcohol te (blijven) gebruiken. Terwijl we al sinds 1899 weten dat gebruik ervan tijdens de zwangerschap ernstige schade berokkent aan de (ongeboren) baby…. Read more

gewoonwilly.nl

Aanzien en levensduur

By / 26 maart 2020

Als het hebben van vrienden, zoals u in het vorige hoofdstuk heeft kunnen lezen, al goed voor de duur van het leven is, aanzien, sociale status, roem en macht zijn nog belangrijker. En niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen. Elke maatschappij, of we het nu leuk vinden of niet, kent een sociale… Read more

gewoonwilly.nl

Stress en motivatie

By / 26 maart 2020

Je in een situatie bevinden waar je geen uitweg ziet, is weliswaar uiterst belastend, maar het is niet de enige vorm van stress. Even schadelijk voor het systeem is stress in het sociale domein: in relatie tot een soortgenoot het onderspit delven, bijvoorbeeld. Het betreft hier niet zozeer het ontbreken van een uitweg – hoewel… Read more

gewoonwilly.nl

Veerkracht in de hersenen

By / 26 maart 2020

Een maand na het afronden van het examen werden de geneeskundestudenten uit de voornoemde studie voor een derde maal getest. Begrijpelijkerwijs was hun stressniveau nu ze het examen achter de rug hadden aanzienlijk minder, en dat bleef niet zonder effect op hun hersenen. De connectiviteit tussen de verschillende hersendelen bleek teruggekeerd tot een normaal niveau…. Read more

gewoonwilly.nl

Muziek baart emotionele intelligentie (eq)

By / 26 maart 2020

Toch hebben al die veranderingen in de hersenen weinig zin wanneer ze niet ook gepaard gaan met een betere functie. Laten musici nu niet alleen (mooi) muziek kunnen maken, ze zijn ook beter in een aantal andere aspecten die voor een goed functioneren van belang zijn. Zo blijken ze een hogere emotionele intelligentie te hebben…. Read more

Back to Top