gewoonwilly.nl

Het sociale, doch monogame leven van de woelmuis

Wij mensen zijn sociale dieren. Maar tegelijkertijd, en dat is betrekkelijk uitzonderlijk in de dierenketen, zijn we ook monogaam – in elk geval is monogamie in de meeste culturen de voorgeschreven norm. Er bestaan slechts weinig diersoorten die een uitgebreid sociaal netwerk combineren met een enkele vaste partner met wie ze dan ook nog eens …

gewoonwilly.nl

Over links en rechts en alles wat ertussen zit

Zoals violisten zich goed lenen voor hersenonderzoek vanwege de bijzondere inspanning die van hun linkerpink gevraagd wordt, zijn pianisten uiterst geschikt voor hersenonderzoek doordat ze hun ganse brein bij het muziekmaken moeten gebruiken. De reden daarvan is de noodzakelijke coördinatie tussen rechter- en linkerhand. Niet alleen moeten alle bewegingen tegelijkertijd vloeiend en trefzeker zijn; ook …

gewoonwilly.nl

Waar videospelletjes goed voor zijn

Zeggen de namen Grand Theft Auto3, Half-Life, Super Mario Cart, Spider-Man, Halo, Counter Strike en Medal of Honor u iets? Nee? Het zijn action video games, videospelletjes die elk in miljoenen exemplaren over de – virtuele – toonbank zijn gegaan. Honderdduizenden pubers en volwassenen spenderen grote delen van hun tijd om hun talent te meten …

gewoonwilly.nl

Veerkracht in de hersenen

Een maand na het afronden van het examen werden de geneeskundestudenten uit de voornoemde studie voor een derde maal getest. Begrijpelijkerwijs was hun stressniveau nu ze het examen achter de rug hadden aanzienlijk minder, en dat bleef niet zonder effect op hun hersenen. De connectiviteit tussen de verschillende hersendelen bleek teruggekeerd tot een normaal niveau. …