gewoonwilly.nl
Lifestyle

Genen en onze hersenen

Hoewel de vraag naar de invloed van genen en omgeving op allerlei (on)menselijke eigenschappen al vele eeuwen leeft, was tot betrekkelijk kort geleden niet bekend of genen, en zo ja in welke mate, invloed uitoefenen op onze hersenen. Onze onderzoeksgroep van het umc Utrecht rapporteerde hier in 2001 als een van de eersten over in een onderzoek bij 112 gezonde één- en twee-eiige tweelingen en 34 van hun broers en zussen. Het resultaat was verbluffend. Dat genen een belangrijke rol spelen bij de vorming van ons brein werd al langer vermoed, maar de mate ervan verbaasde ook ons: het volume van de hersenen wordt bijna totaal, om precies te zijn voor 90 procent, door de genen gestuurd. Daarmee is het een van de meest erfelijk bepaalde menselijke kenmerken; immers, er zijn nauwelijks eigenschappen te vinden die vrijwel volledig door onze genen worden gestuurd. En dit was geen toevalsbevinding, want inmiddels is dit resultaat in meer dan tien andere studies bevestigd. 

gewoonwilly.nl

Deze invloed van genen op het hersenvolume uit zich al zeer vroeg in het leven, letterlijk vanaf onze eerste levensdagen. In een bijzonder onderzoek verricht aan de universiteiten van North Carolina en Virginia in de Verenigde Staten werd ruim een maand na de geboorte een mri-scan gemaakt bij 217 eeneiige en twee-eiige pasgeborenen tweelingen. De baby’tjes werden eerst goed gevoed zodat ze slaperig waren en ze werden in de scanner gelegd zodra ze sliepen (een mri-scan is volkomen veilig en wekt geen radioactieve straling op). Met name de witte stof van de hersenen, het deel waar zich de verbindingen bevinden, was al op die extreem jonge leeftijd voor 85 procent erfe-lijk bepaald, hetgeen vrijwel identiek is aan het percentage dat wij hadden gevonden bij volwassen tweelingen (88 procent). Kortom, een belangrijk deel van de hersenen, namelijk het aspect dat verantwoordelijk is voor de connecties in dat brein is vanaf de geboorte – en waarschijnlijk al daarvóór, maar dat is nog niet gemeten – in hoge mate erfelijk bepaald. Maakt dat uit? Wel degelijk, want de grootte van, en het aantal verbindingen in, ons brein houdt direct verband met de hoogte van onze intelligentie. Laten we met de grootte, het hersenvolume, beginnen. 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *