gewoonwilly.nl
Lifestyle

Muziek baart emotionele intelligentie (eq)

Toch hebben al die veranderingen in de hersenen weinig zin wanneer ze niet ook gepaard gaan met een betere functie. Laten musici nu niet alleen (mooi) muziek kunnen maken, ze zijn ook beter in een aantal andere aspecten die voor een goed functioneren van belang zijn. Zo blijken ze een hogere emotionele intelligentie te hebben. Dat is niet omdat ze per definitie zoveel gevoeliger zijn, maar het lijkt eerder samen te hangen met hun muzikale vaardigheden. Zo blijken musici beter in het oppakken van de melodie in de taal die we ‘prosodie’ noemen, en die de emotionele betekenis aan onze woorden geeft. U weet dat dezelfde zin uitgesproken op verschillende toon een andere en zelfs tegengestelde betekenis kan krijgen. Zelfs een kort woordje zoals ‘ja’ kan op zoveel verschillende manieren worden uitgesproken dat het bevestiging, verveling, scepsis, ergernis en twijfel kan uitdrukken. We kunnen die verschillende emoties uit dat ene woord destilleren vanwege het interpreteren van de prosodie. Toch helpt het aanzienlijk de emotionele waarde van een woord te herkennen wanneer we de betekenis van het woord zelf ook weten. 

gewoonwilly.nl

Sommige mensen zijn echter in staat het emotionele belang van woorden in te schatten zelfs wanneer de inhoud van de woorden zelf onbekend is. Muzikanten, namelijk. Dat bleek toen Franse musici met niet-muziekmakende landgenoten werden vergeleken. Ze kregen in het Portugees gesproken zinnetjes te horen (een taal die ze geen van allen machtig waren). Ook al begrepen ze niets van de inhoud, de musici waren veel beter in staat aan te geven wanneer de toonhoogte van het gezegde paste bij de inhoud. En dat vermogen is niet aangeboren maar aangeleerd, zo bleek uit een ander onderzoek bij 43 zesjarige kinderen. Deze kinderen werden in vier groepen verdeeld en kregen een jaar lang elke week een les in respectievelijk piano, zang of toneel. Een vierde groep kinderen, de controlegroep, nam geen deel aan de lessen. Na afloop van het jaar les werd hen gevraagd zinnetjes in het Engels en in het Tagalog (een taal die in de Filippijnen wordt gesproken en niet verwant is aan de Indo-germaanse talen) te beluisteren en aan te geven of de emotie in de gesproken zin, vrolijk, treurig, angstig of boos was. Hoewel de vier groepen kinderen uit dezelfde sociale milieus kwamen en even intelligent waren, bleken zij die pianolessen hadden gevolgd veruit het best in staat de emoties correct aan te geven, zowel in het Engels als in een taal waar ze geen enkele betekenis aan de inhoud konden geven. Dat wil zeggen dat muzieklessen, althans het leren spelen van de piano, een van de meest belangrijke menselijke eigenschappen bevordert: het kunnen destilleren van emoties uit de spraak, de basis van onze emotionele intelligentie. 

Op zichzelf is het nog wel voor te stellen dat musiceren, dat immers te maken heeft met emoties omzetten in muziek (en andersom!), de emotionele intelligentie bevordert. Hoe zit dat met gewone intelligentie, het rauwe iq? Helpt muziekmaken ook daar een beter resultaat te boeken? 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *