gewoonwilly.nl
Lifestyle

Veerkracht in de hersenen

Een maand na het afronden van het examen werden de geneeskundestudenten uit de voornoemde studie voor een derde maal getest. Begrijpelijkerwijs was hun stressniveau nu ze het examen achter de rug hadden aanzienlijk minder, en dat bleef niet zonder effect op hun hersenen. De connectiviteit tussen de verschillende hersendelen bleek teruggekeerd tot een normaal niveau. Blijkbaar was het effect van de stress op de voorste hersenen van tijdelijke aard. Zou dat betekenen dat de hersenen zich kunnen herstellen van de invloed van stress zodra die geweken is? Onderzoek bij dieren suggereert van wel. Met een belangrijk voorbehoud: het reparatievermogen van de hersenen, althans wat betreft het corrigeren van de effecten van stress, is sterk leeftijdgebonden. 

In dit onderzoek, verricht aan de Mount Sinai School of Medicine in New York, werden ratten van verschillende leeftijd onderworpen aan de u reeds bekende stresstest. De dieren waren in drie leeftijdsgroepen verdeeld: drie maanden oud (puberteit bij de mens), een jaar (middelbare leeftijd) en twintig maanden (oud). Als verwacht, leidde de stress tot een afname van het aantal vertakkingen in de schors van de voorste hersenen. Dit effect was evident bij alle dieren, van jong tot oud. Maar toen de hersenen van ratten werden onderzocht die drie weken hadden kunnen bekomen van de stress, bleken er leeftijdafhankelijke effecten aanwezig in de voorste hersenen. Bij de jonge ratten trad volledig herstel op wat betreft de vertakkingen in de hersenschors; het aantal verbindingen was alsof ze nooit gestrest waren geweest. Het beeld dat de hersenen van hun oudere soortgenoten boden was heel wat minder opbeurend. In de ratten van middelbare leeftijd keerde het aantal vertakkingen niet meer terug naar de situatie van voor de stress. Meer dan een karige uitgroei van broze takjes viel niet te bespeuren. Bij de oude ratten was het beeld nog mistroostiger: van herstel was helemaal niets te merken, de kruinen van de bomen bleven even armzalig als direct na de stressvolle periode. Of deze gebrekkige veerkracht op oudere leeftijd ook bij de mens speelt, is nog niet onderzocht. Maar het resultaat van deze studie geeft wel te denken. 

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *